B-Kullen

Kalindas Betänksamma Bianca

Info om kullen
Födda 2006-10-28, fem i kullen varav fyra tyvärr var dödfödda.
Smilla hade troligtvis någon infektion kroppen.
Bianca försvann 2013 från sina nya ägare och har vad jag vet aldrig hittats…

Föräldrar
Zeldtix Spiderman & Ram Tam Ta’s Smiling Queen

Annons